ดูอานุภาพเลเซอร์-อันตรายมากกว่าที่คิด ไม่ใช่เล่นๆ ห้ามยิงใส่คนเด็ดขาด!

สองสามวันที่ผ่านมา มีรายงานข่าวเกี่ยวกับการใช้กระบอกเลเซอร์ยิงลำแสงหลายครั้ง ทั้งการยิงเลเซอร์ใส่โดรน หรือยิงเลเซอร์ส่องกล้องต่างๆ ทั้งนี้ แสงเลเซอร์หลายชนิด มีอานุภาพรุนแรงไม่น้อย และสามารถสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินได้ ช่อง lazerphase ทดลองนำแสงเลเซอร์ยิงไปที่วัตถุต่างๆ ทำให้เราเห็นความรุนแรงของแสงเลเซอร์ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น ไม่ควรส่องแสงเลเซอร์ใส่คนโดยเด็ดขาด!

ที่มา>>>ข่าวสด