พืชมงคล 59 พระโคกิน ‘ข้าว-เหล้า’ ธัญญาหาร บริบูรณ์ ค้าขายต่างประเทศดี

13174136_10154360859672439_8292614030190595941_n

พืชมงคลปี 59 พระโค หยิบผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี กินข้าว ข้าวโพด งา ธัญญาหาร ผลาหาร บริบูรณ์ กินน้ำ น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร กินเหล้า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น ค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง …

น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค ปรากฏว่าพระโคกิน ข้าว ข้าวโพด ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี, กินงา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, กินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดม สมบูรณ์, กินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้มีบรรดาข้าราชการ ประชาชน เกษตรกร ทยอยเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ โดยมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ร่วมเสด็จด้วย

สำหรับฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.29-09.09 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา จะได้ยาตราพร้อม เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ ว่าที่ ร.ต.หญิงณฐมน อยู่เล่ห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน

ส่วนเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และ นางสาวฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคม แล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงาน จูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ จับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมฆ้องชัยเครื่องดุริยางค์ แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดิน

เสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น ตั้งเลี้ยงพระโค เมื่อพระโคกินของสิ่งใด โหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์

ปรากฏว่า พระยาแรกนาปีนี้ เสี่ยงทายผ้า พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค ปรากฏว่าพระโคกิน ข้าว ข้าวโพด ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี, กินงา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, กินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดม สมบูรณ์, กินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ต่อมา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ

หลังจากนั้น จะได้แห่พระยาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนากราบถวายบังคม แล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

เมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้ว เข้าไปกราบถวายบังคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นอันเสร็จ พระราชพิธี

ที่มา>>>Thairath

ช่างซ่อมเสื้อผ้างานล้นมือ! ผู้ปกครองแห่นำชุดนร.ซ่อม รับเปิดเทอม

ช่างซ่อมเสื้อผ้า ในเมืองอุบลฯ รับงานล้นมือ ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยแห่นำชุดนักเรียนเก่ามาซ่อมแซมต้อนรับเปิดเทอม เนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย หลังราคาชุดใหม่ปรับสูงขึ้น ซึ่งหากนำมาซ่อมจะมีราคาถูกกว่า …

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงใกล้เปิดภาคเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนผู้มีรายได้น้อยต่างนำเสื้อผ้าและชุดนักเรียนเก่าของบุตรหลานมาซ่อม ปะ เย็บ ย่อและขยาย ตามร้านตัดเย็บเสื้อผ้าในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเตรียมไว้ให้บุตรหลานสวมใส่ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ใกล้จะถึงนี้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากบางครอบครัว มีรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จะนำไปจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้บุตรหลานในช่วงเปิดภาคเรียน โดยราคาชุดนักเรียนใหม่ตกชุดละประมาณ 300-1,000 บาท แต่หากนำชุดนักเรียนเก่ามาซ่อมจะเสียค่าตัดเย็บเพียงตัวละ 30-60 บาทเท่านั้น เป็นการประหยัด และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในปัจจุบันข้าวของเครื่องใช้และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ก็มีการปรับราคาสูงขึ้นเกือบทุกอย่าง ส่งผลให้ภาระค่าครองชีพสูงขึ้นตามไปด้วยช่วงนี้ผู้ปกครองต้องประหยัดค่าใช้จ่าย การเอาชุดเก่ามาซ่อมค่าใช้จ่ายถูกกว่าซื้อชุดใหม่

ด้าน นายกง ศิริเริ่ม อายุ 54 ปี ช่างรับซ่อมเสื้อผ้า เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ โรงเรียนต่างๆ เริ่มทยอยเปิดเทอม บรรดาผู้ปกครองนำเครื่องแบบนักเรียนทั้งเสื้อ และกางเกงมาปะ เปลี่ยนยาง เปลี่ยนซิป แก้เอว เปลี่ยนทรงกางเกงทำให้มีงานเพิ่มขึ้นจนล้นมือ ทำไม่ทัน ในขณะเดียวกันมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียนที่มีราคาสูงขึ้นงานซ่อม ปะ เย็บ ย่อและขยาย ชุดนักเรียนล้นมือ

ช่างรับซ่อมเสื้อผ้า กล่าวด้วยว่า ในช่วงนี้ ตนจะรับซ่อมเฉพาะชุดนักเรียนก่อนเท่านั้น เพราะเกรงว่าเด็กนักเรียนจะไม่มีชุดใส่ไปโรงเรียน ส่วนราคานั้น ตนก็ไม่ได้คิดแพงแต่อย่างใด เพราะสงสารผู้ปกครองผู้มีรายได้น้อย เริ่มต้นเพียงตัวละ 10–60 บาท โดยแต่ละวันจะทำการซ่อมเสื้อผ้าได้ประมาณ 20-25 ตัว มีรายได้ประมาณ 400-500 บาท.

ที่มา>>>Thairath

โจอี้ บอย โพสต์ทริคสอนวิธีเป็นอิสระทางการเงิน โดนใจจนต้องไลค์แรง ๆ

 * โจอี้ บอย โพสต์ทริคสอนวิธีเป็นอิสระทางการเงิน โดนใจจนต้องไลค์แรง ๆ *

โจอี้ บอย

โจอี้ บอย โพสต์ทริคสอนเป็นอิสระทางการเงิน บอกคนเราจะมีเงินปรนเปรอหาความสุข ต้อง.. ทำงาน และไม่เล่นเฟซบุ๊ก ทำเอาชาวเน็ตกดไลค์เพียบ ขอไปทำงานแทบไม่ทัน

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ใครก็อยากมีอยากได้.. ยิ่งไม่เป็นหนี้ เป็นอิสระทางการเงินนั้น หากมีโอกาสใครจะไม่คว้าไว้ล่ะ เพราะบางคนถือคติ เงิน คือทุกอย่างบันดาลสุข ก็แหม.. บางเรื่องความสุขมันต้องใช้เงินจริงไหม ส่วนล่าสุดวันที่ 15 มีนาคม 2559 หนุ่มแร็พเปอร์ชื่อดังของเมืองไทยอย่าง โจอี้ บอย ก็ได้โพสต์ภาพให้ใครหลาย ๆ คนอิจฉา เป็นภาพที่เจ้าตัวนั้นนั่งเบนซ์เปิดประทุน แถมยังเอนหลังชิล ๆ เพลิน ๆ บนเรือยอชท์ ชมวิวทะเลแสนสวย และข้างกายมีสาวสวยให้แฟน ๆ ได้ชมกันซะด้วย

กดภาพไปเพลิน ๆ ก็นึกใจว่า อะไรมันจะสุขได้เพียงนี้ แถมสเตตัสยังโพสต์วิธีการเป็นอิสระทางการเงินให้แฟนคลับได้ทราบกันซะด้วย แต่อ่านไปอ่านมา มาเจอประโยคสุดท้ายถึงกับจุกอกดังจึ๊ก !! ถูกของพี่โจอี้ นี่แหละวิธีเป็นอิสระทางการเงินอย่างแท้จริง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Joeyboy