ชีวิตไม่สิ้นหวัง ฝึก นร.ตาบอดเก็บข้าวโพดที่ปลูกเอง เสริมทักษะชีวิต ยึดหลักพอเพียงของพ่อหลวง

วันที่ 24 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตากว่า 40 คน กำลังช่วยกันเก็บฝักข้าวโพดในแปลงเศษฐกิจพอเพียงตามโครงการ “เสริมพลังบวกสร้างพลังใจเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเฉพาะความพิการ” เพื่อสอนให้เด็กได้มีทักษะการใช้ชีวิตด้านการเกษตรเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในอนาคต201611241242477-20161102133902นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ เล่าว่า นอกจากให้เด็กเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ยังสอดแทรกการสอนเรื่องคณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ไปในตัว ซึ่งเด็กก็สามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี สังเกตได้ว่าเขามีความสุข และตั้งใจเรียนรู้ ส่วนรายได้ก็นำเป็นทุนหมุนเวียนในการปลูกใหม่ และนำกำไรมาแบ่งปันให้เด็กเรียนทุกคน โดยในวันนี้ครูพี่เลี้ยงได้จับคู่เด็กที่พิการมองไม่เห็นร้อยเปอร์เซ็นกับเด็กที่เห็นเลือนลาง ลงมือคลำควานหาฝักข้าวโพดที่ต้นแล้วเด็ดฝักออก ก่อนจะล้มต้นเพื่อเตรียมแปลงที่จะปลูกใหม่ ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม ทางอาจารย์จะได้เปิดขายหน้าโรงเรียน และส่วนหนึ่งก็มีประชาชนรอบข้างเข้ามาซื้อสนับสนุนนักเรียน201611241242479-20161102133902สำหรับโครงการนี้เด็กจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การปลูก การใส่ปุ๋ย การให้น้ำจนถึงเก็บผลผลิตขาย สร้างความภาคภูมิใจให้เด็ก ที่ได้สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวง ร.9 ให้แนวทางไว้ ทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นพ่อหลวงได้ แต่รับรู้ได้ด้วยใจถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่าน201611241242473-20161102133902201611241242478-20161102133902

ที่มา>>>ข่าวสด

พืชมงคล 59 พระโคกิน ‘ข้าว-เหล้า’ ธัญญาหาร บริบูรณ์ ค้าขายต่างประเทศดี

13174136_10154360859672439_8292614030190595941_n

พืชมงคลปี 59 พระโค หยิบผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี กินข้าว ข้าวโพด งา ธัญญาหาร ผลาหาร บริบูรณ์ กินน้ำ น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร กินเหล้า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น ค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง …

น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค ปรากฏว่าพระโคกิน ข้าว ข้าวโพด ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี, กินงา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, กินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดม สมบูรณ์, กินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้มีบรรดาข้าราชการ ประชาชน เกษตรกร ทยอยเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ โดยมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ร่วมเสด็จด้วย

สำหรับฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.29-09.09 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา จะได้ยาตราพร้อม เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ ว่าที่ ร.ต.หญิงณฐมน อยู่เล่ห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน

ส่วนเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และ นางสาวฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคม แล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงาน จูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ จับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมฆ้องชัยเครื่องดุริยางค์ แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดิน

เสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น ตั้งเลี้ยงพระโค เมื่อพระโคกินของสิ่งใด โหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์

ปรากฏว่า พระยาแรกนาปีนี้ เสี่ยงทายผ้า พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค ปรากฏว่าพระโคกิน ข้าว ข้าวโพด ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี, กินงา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, กินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดม สมบูรณ์, กินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ต่อมา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ

หลังจากนั้น จะได้แห่พระยาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนากราบถวายบังคม แล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

เมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้ว เข้าไปกราบถวายบังคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นอันเสร็จ พระราชพิธี

ที่มา>>>Thairath